Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 23. oktober 2017, kl. 15:00

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 30/08-17
 2. Bordet rundt.

- Rigtige mænd.

- Ladywalk.

- Selandia.

- Xtrem mandehørm.

- Repræsentantskabsmøde.

3  Økonomi.

 • Status indeværende år.
 • Budget 2018
 • Kontingent 2018 (notat fra 3. juli 2017)
 1. Bestyrelsesmøde senere i dag.
 2. Generalforsamling 2018
 3. Mødekalender 2018

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC),  Flemming Rasmussen (FR),  Kirsten Larsen (KL)

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Kommentar:

Besøg i afdelingerne :

BC og FR besøger bowling d. 25/10.

KL besøger bowling d. 8/11

JR informerede om at 4-5 deltagere fra ”rigtige mænd” og Trine Wagner deltager i bestyrelsesmødet senere på dagen, med henblik på at få dannet en afdeling under FS vedr. ”Rigtige mænd”

FU blev enige om at spørge bestyrelsen om der er behov for at udvide bestyrelsesmøderne fra 2 til 3 om året.

 1. Bordet rundt
 • Rigtige Mænd

Planen er at ”Rigtige Mænd” kommer under FS.

I 2018 kun 3 personer pr. hold i stedet for 4.

Materialer købes i 2017 med Nordea tilskud.

Der er OK fra kommunen om brug af arealerne, som blev brugt i 2017.

Centrum for løbet flyttes til området ved Slagelse Hallen.

En god ide at få hele Vestsjælland under FS, da Slagelse var det eneste sted på Vestsjælland hvor projektet lykkedes.

Trine Wagner fortsætter som instruktør og indpisker.

 • Ladywalk

Blev afholdt d. 29. maj med 4064 deltagere, hvilket var rekord.

Bestyrelsen for Ladywalk vil gerne have stande fra Skælskør Handelsstandsforening til næste års arrangement.   

 • Selandia

Aktivitetsdagen d. 10. august gik godt.

Idrætsdagen i uge 41 i forbindelse med sundhedsugen på Selandia gik fint.

BC organiserer stort set alt i forbindelse med arrangementet.

Up-tours programmet gennemført på ca. 7 – 8 skoler, incl. Slagelse.

Good-life gennemført i uge 41 i Vestsjællandscenteret. Var bedre hvis det blev gennemført på Selandia.

 JR,BC og KP har været til evalueringsmøde ved kommunen, hvor vi fremførte vores synspunkter, så må vi se hvad fremtiden byder. Foreningen er på banen også næste år.

Selandia er behjælpelig med at få produceret udstyr til fremtidige events.

-     Xtrem mandehørm

      Blev afholdt d. 30. september og gik godt.

Der var dog kun tilmeldt 718 løbere, hvilket var ca. 100 mindre end sidste år.

Ruten var i år udliciteret til tre foreninger, med 4 km.til hver. En opgave de løste tilfredsstillende.

Der er reception og evalueringsmøde d.7. november lokalt, og ved Forbundet d. 14. november i Nyborg.

Repæsentantskabsmøde.

     Afholdes i Nyborg d. 18/11 2017.

Forretningsudvalget deltager på mødet. Vi deltager ikke i aftenfesten og overnatning. Vi mener ikke vi vil bruge foreningens penge på dette.

3  Økonomi

-      Kontoplan

       KL vil evt gerne lave om på teksten ved nogle af posterne på kontoplanen.

       KL og Nina kan i fællesskab ændre på dette efter behov.

-      Status indeværende år.

PT udviser resultatet et underskud på 18.653 Kr. Der mangler indtægter fra        bowling og badminton (aktivitet og kontingent ) på ca. 50.000 Kr.

Der mangler også indtægter fra Xtrem mandehørm og diverse aktiviteter med Selandia.

Det budgetterede resultat på 25.325 Kr. for 2017 vurderes at blive lidt større.

-      Budget 2018

       Budgetforslaget for 2018 udviser et overskud på 39.270 Kr. Der kan forekomme mindre ændringer til budgetttet.

-      Kontingent 2018

I 2018 bliver kontingentet 150 Kr. for alle uanset alder.

Det indarbejdes i aktivitetskontingentet, så der kun bliver et beløb for   medlemmerne.

4  Bestyrelsesmøde

 • Gennemføres jvf. dagsorden. Ingen yderligere kommentarer til dette.

5 Generalforsamling 2018

-     Afholdes d. 7. marts 2018 kl. 19:00 i Vesthallen

6 Mødekalender 2018

-      Mødekalender for 2018 vedtaget, se bilag.    

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk