Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse tirsdag den 30. maj 2017, kl. 16:00.

Dagsorden

1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 05/04-17

2. Siden sidst. ( Bordet rundt, general orientering )

3. Økonomi , herunder funktions- og arbejdsbeskrivelse ( ny bankmodel )

4. Status på vores events ( RM, LW, ES, XM og julemærkemarchen.)

5. Ny tiltag 2017

6. Møde med afdelingerne. ( Plan og er der noget udover kontingent )

Deltagere:

Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Jan Reinhold (JR)
Birgitte Müthel ( BM ), Kirsten Larsen ( KL )


1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

⦁ Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Der ingen kommentarer til referatet.

2. Bordet rundt

⦁ JR

I forbindelse med formandsmødet i Forbundet d. 22. april hvor JR og BC deltog, blev Firmaidræt Slagelse valgt som årets forening. Vi er dermed den eneste forening i Firmaidrætten, som er blevet valgt 2 gange.
I den forbindelse fik Firmaidræt Slagelse en check på 8000 Kr.
JR vil nu undersøge om vi kan bruge pengene internt på de mange frivillige i foreningen.

Erhvervsskoleseminaret d. 20/5 i Forbundet, hvor JR og BC skulle deltage, blev aflyst pga manglende tilmelding.

⦁ BC

BC arbejder på at finde en ny formand og hjælper i fodboldafdelingen; men det kniber med at finde frivillige.

⦁ FR

D. 3. maj deltog FR i borgermødet vedr. det planlagte Campus-område ved Stationen. Det var specielt for at høre om de planlagte Kommunale sportsfaciliteter på området. Der er dog ikke truffet beslutning om hvordan faciliteterne skal udformes. Det bliver nok ikke et traditionelt halbyggeri.
Området udvikles i årene 2015-2020, og når campusområdet står færdigt er der ca. 3000 elever og 150 ansatte.
Det er meningen at området skal indgå som en integreret del af det øvrige byliv i Slagelse, med f.eks øget cafemiljø.
Flere naboer til området udtrykte i øvrigt bekymring vedr. parkeringsforhold.

⦁ BM

Ingen bemærkninger.

⦁ KL

Ingen bemærkninger.

3 Økonomi, herunder funktions- og arbejdsbeskrivelse ( ny bankmodel )

Mødet hos Nina har afklaret opgavefordelingen mellem regnskabsfører og kasserer.
Der vil være budgetopfølgning ultimo oktober.
23. oktober skal der være indsamlet talmateriale vedr. fællesbudget og afdelingsbudgetter.
Nina og JR tager sig af medlemsregistrering.
Vores mobil-pay system, som bl.a. bruges til vores events, er ikke særlig hensigtsmæssigt.
Der oprettes derfor en ny bankmodel ( business online ), som skulle kunne tage højde for de problemer der har været med det nuværende system.
Samtlige konti, som foreningen har i Danske Bank kommer ind under dette system.
Systemet bliver oprettet indenfor ca. 1 måned. JR bliver administrator.

Takster og regler for udbetaling af skattefrie godtgørelser 2016/17, er blevet drøftet på baggrund af at der var uregelmæssigheder i vores administration af de pågældende regler. Dette er blevet tilrettet, så vi lever op til reglerne på området.

4 Status på vores events

⦁ Selandia
Firmaidrætten er nu kommet ind med UP-tursprogrammet ( UP-tur united ), som bl.a går ud på at træne lærere i at håndtere de nye krav om 45 min. bevægelse pr. dag for eleverne.
I den forbindelse er det planlagt en sundhedsevent d. 29/8 og 30/8 i uge 35 og en sundhedsevent mandag, tirsdag og onsdag i uge 41. Begge events afholdes i hallen på Bredahlsgade. Ved begge events deltager FS.
Som i 2015 og 2016 afholdes en aktivitetsdag for nye elever på Selandia d.10/8 i et samarbejde mellem forbundet og foreningen.
FS arrangerer ES cup i fodbold og rundbold på B 73`s baner d.12/9 2017.06.14
Der arbejdes også med at få kommunen til at arrangere Arbejdspladsens Motionsdag fredag d. 13/10 2017.

⦁ Rigtige Mænd
Løbet blev afholdt d. 24/5 med deltagelse af 18 hold med tilsammen 87 deltagende mænd.
Vi har fået en god tilbagemelding fra deltagerne.
Løbet afholdes igen til næste år.
Der fortsættes med træning af Trine Jacobsen til ultimo november.
Til næste sæson skal alle deltagere ved træningsforløbet være medlem af Firmaidræt Slagelse.
BC gennemgik regnskabet for løbet. Der regnes med et overskud på ca.10.000 Kr. Kirsten holder øje med indbetalingerne.

⦁ Lady-walk
Det blev en stor succes. Der deltog 4065 kvinder d. 29/5 i Skælskør, hvilket er rekord. På landsplan deltog 44.249.

⦁ Ekstrem mandehørm
PT er der tilmeldt 242 deltagere. Det er nogenlunde hvad man kan forvente på dette tidspunkt. Især når man tager i betragtning, at der i år ikke gives rabat ved tidlig tilmelding.

⦁ Julemærkemarchen
I 2016 deltog ca. 200. Det er egentlig for lidt; men afholdes dog igen i år. Det går jo til et godt formål.
Kurt Petersen vil prøve at søge midler til markedsføring.

5 Nye tiltag 2017

JR kom med et forslag vedr. krolf. Bane kunne evt etableres på græsarealet ved Vesthallen.
Der findes krolfforeninger i kommunen som evt kunne kontaktes for råd og vejledning.

BC kom med forslag vedr. floorball. Det er rimeligt nemt at etablere. Slagelse floorball holder til i Skælskør.
BC ser på muligheder.

6 Møde med afdelingerne. ( kontingent, hvad og hvordan )

Følgende møderække er aftalt :

Onsdag d. 7/6 : Badminton.
Torsdag d. 8/6 : Bowling og fodbold. ( aflyst )
Mandag d. 12/6 : Petanque og M+S
Onsdag d. 14/6 : Skydning
Ny aftale :Torsdag d. 29/6 : Bowling

Med venlig hilsen

Flemming Rasmussen

Sekretær

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk