Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse den 23. oktober 2017 kl. 18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat.
 3. Bordet rundt.
 4. Økonomi.
 • Status indeværende år.
 • Budget 2018.
 • Indleveringstidspunkter for sæsontilmeldinger.
 1. Visioner og målsætninger.
 • Nye tiltag.
 • ( seminar )

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen,   

Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, Hans Henrik Nielsen, Trine Wagner, Kim Pedersen, Thomas Jakobsen, John Henriksen, Andreas Callesen.    

Fraværende: En repræsentant fra bowling.    

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets andet bestyrelsesmøde.

En særlig velkomst til Trine, Kim, Thomas, John og Andreas som er repræsentanter for ” Rigtige Mænd”

og en særlig velkomst til Hans Henrik Nielsen, som pr. d.d er ny badmintonformand.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 2. februar 2017 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Bordet rundt.

 

JR (formand)

 • FS deltager ved repræsentantskabsmødet i Nyborg d. 18. november. Hele FU deltager,dog kun i mødet, da det er for dyrt at deltage i andet. Vi vil hellere bruge vores økonomi lokalt på idræt og sundhed.
 • FS fik etableret ”Rigtige Mænd” løb i 2017, hvor 19 hold deltog.

Eventen blev en succes; men der savnes evaluering fra DFIF

Løbet afholdes igen i 2018 (5. juni)

Der etableres en ”Rigtige Mænd” afdeling under FS, som skal tage sig af det videre forløb. Der holdes opstartsmøde d. 15. november.

 • Ladywalk blev afholdt i maj med 4064 deltagere, hvilket er rekord.
 • X trem mandehørm blev afviklet d. 30. september med 718 deltagere, hvilket var 100 mindre end sidste år. Der var dog godt gang i ølsalget efterfølgende, så der regnes med et lille overskud.

I år blev ruten lagt af De grønne spejdere, Bokseklubben og Kasernens skydeafdeling. Opgaven blev løst tilfredsstillende.

 • Kontrakten på kopimaskinen, som koster os 34.000 Kr. om året, udløber i maj 2018. Den købes derefter for 5.000 Kr.

BC (næstformand og fodbold)

 • Fodboldafdelingen mangler folk. BC kører afdelingen. God udendørssæson med 10 hold og ca. 100 spillere. Indendørssæsonen starter op med kun 7 hold.

BC vil søge frivillige blandt spillerne i indendørsturneringen.

TB (motion og samvær)       

 • Badminton kører tirsdag og torsdag. Kniber lidt med deltagelse om torsdagen.

Stavgang om tirsdagen kører OK.

Der mangler plads til gymnastikken. Aktiviteten er fyldt helt op.

I 2018 budgettet forventes en tilbagegang på ca. 25 medlemmer.  

FR (sekretær og badminton)

 • Badminton har en medlemstilbagegang fra 113 til 90 i år. Der er besat 26 baner mod 31 sidste år.
 • Hans Henrik Nielsen overtager posten som badmintonformand fra d.d. Han bydes hermed velkommen. FR fortsætter i forretningsudvalget.

KJ (skydning)

 • Forsvarsbrødrene, som tidligere har betalt leje af skydelokalet, kommer nu ind under FS og skal nu i stedet betale aktivitetskontingent. Det er ca. 24 medlemmer.
 • Medlemstallet er svagt stigende. Der er dog ikke regnet med medlemsfremgang i 2018 budgettet.
 • 16 elever fra Marievangskolen var nede at skyde fredag i uge 41. Det er en årlig tilbagevendende event.
 • JR opfordrede til at få fremskaffet en pris på renovering af skydefaciliteterne. De kunne jo også bruges til event for firmaer. BC vil fremskaffe priser.

NJP (petanque)

 • Petanque har 60 medlemmer hvilket er det samme som sidste år.
 • Afdelingen deltaget i Vestsjællandsrunden med 10 hold og i sommerstævne i juli med 80 deltagere. Der har endvidere afholdt kommunemesterskaber med 23 hold, hvor de fik 5 kampe hver. Petanqueafdelingen er nu gået indendørs.
 • Petanquehallen kan kun udlejes til medlemmer.
 • I uge 31 skulle gruset på de udendørs baner være udskiftet; men er endnu ikke blevet gjort.

Det er resten af lånet på 50.000 Kr., som bliver brugt til dette. De øvrige penge er brugt til renovering af indendørshallen.

TW (Rigtige Mænd)

 • Træner med gruppen i naturen, f.eks. Go-high, ved stranden og ved Frederikshøj, hvor hele kroppen trænes. Der tages målinger på deltagerne i ved opstart i marts og igen efter ”Rigtige Mænd” løbet i juni.
 • Motion og samvær tilbød at opbevare materialer fra ”Rigtige Mænd” løbet i deres klubhus.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4

Økonomi

 

 • I forhold til budgettet for 2017, som er på 25.325 Kr., vurderes det at resultatet for 2017 bliver lidt over 25.000 Kr. Indtægter fra diverse events er ikke opgjort endnu, og der mangler indbetalinger vedr. vintersæsonen fra badminton og bowling på ca. 50.000 Kr. Opkrævninger er udsendt.
 • KL gennemgik budgetforslag for 2018, som i alt for foreningen udviser et overskud på 39.270 Kr.

Afdelingsbudgetterne udviser et overskud på 28.695 Kr.

 • Sæsontilmeldingerne fra afdelingerne skal tilgå økonomi så hurtigt som muligt.

Indbetalinger skal kommenteres, så økonomi kan kontere korrekt.

           

5

Visioner og målsætninger

 

 • Foreningen
 • Etablere flere idrætter, f.eks. ”Rigtige Mænd”, Krolf, motions-florball, E-sport.
 • Øge medlemstallet (seminar vedr. medlemsrekruttering er planlagt.)
 • Sikre stabil økonomi.
 • Renovering af skydebane. (elektronisk skydebane)
 • Erhvervsskolerne

 

 • Fortsætter det gode samarbejde. Der er fremtidens medlemmer i firmaidræt.

 

 • Fortsætte med events for erhvervsskolen. (Up-tur, aktivitetsdag, sundhedsuge, idrætsdag og ES-cup i fodbold og høvdingebold.)

 

 • Events
 • ”Rigtige Mænd” etableres som afdeling under FS.
 • Samarbejde med Skælskør Handelsstandsforening vedr. boder i forbindelse med Ladywalk.
 • Overvejelser i gang vedr. Xtrem Mandehørm, da tilmeldingen er nedadgående. Der er derfor behov for nytænkning.
 • Arrangere høvdingebold og floorball indendørs d. 1. marts 2018 i Vesthallen.
 • Afdelingerne
 • Etablere elektronisk skydebane.
 • Skydning evt. et nyt tilbud for Motion og samvær.
 • Nye tiltag
 • Ingen yderligere kommentarer ud over bemærkningerne under Foreningen.
 • Medlemsrekruttering
 • Forretningsudvalget har besluttet at arrangere et seminar vedr. medlemsrekruttering. Skal foregå over 2 møder. Første møde d. 24. februar som en slags brainstorm og andet møde d. 16. juni som opfølgning og aktivitet.

      

6

Diverse

 

Mødekalender for 2018 er fastlagt. Bilag til referatet.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk